Rozpoczęcie projektu

Rozpoczęcie projektu

Na początku stycznia 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków„. Badanie jest realizowany przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na mocy umowy nr UMO-2017/25/B/HS6/01929. Kierownikiem projektu jest profesor Henryk Domański. Podstawowe informacje o badaniu dostępne są TUTAJ.

Pierwszy rok realizacji projektu poświęcony będzie przygotowaniu i wykonaniu badania ilościowego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowej.

Aktualne informacje o projekcie dostępne są na profilu IFIS PAN na Facebooku oraz na portalu Research Gate. W mediach społecznościowych materiały dotyczące badania są oznaczone dwoma hashtagami:  #musicaldistinctions i #dystynkcjemuzyczne.