Rozpoczęcie projektu

Photo by Mohammad Metri on Unsplash

Na początku stycznia 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków„. Badanie jest realizowany przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na mocy umowy nr UMO-2017/25/B/HS6/01929. Kierownikiem projektu jest profesor Henryk Domański. Podstawowe informacje o badaniu … Czytaj dalejRozpoczęcie projektu