Kontakt

Zespół Badań Struktury Społecznej

Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk

00-330 Warszawa
ul. Nowy Świat 72

e-mail: dm@ifispan.edu.pl