Kontakt

Zespół Badań Struktury Społecznej

Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk

00-330 Warszawa
ul. Nowy Świat 72

e-mail: dm@ifispan.edu.pl

Kontakt do członków Zespołu:

prof. Henryk Domański (kierownik projektu) hdomansk[AT]ifispan.edu.pl
dr Dariusz Przybysz przybysz[AT]ifispan.edu.pl
dr Katarzyna M. Wyrzykowska katarzyna.wyrzykowska[AT]ifispan.edu.pl
dr Kinga Zawadzka kzawadzka[AT]ifispan.edu.pl